กิจกรรม : ภาพกิจกรรมโครงการจัดเวทีประชาคม ประจำปี 2559

หน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรีร่วมโครงการ

หน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโนร่วมโครงการ

หน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโนร่วมโครงการ

หน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรีร่วมโครงการฯ

ส่วนราชการภายในพบปะชี้แจงการปฏิบัติราชการในหน่วยงาน

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม

รับชำระภาษีเคลื่อนที่

บรรยากาศการเข้าร่วมเวทีประชาคม

นายก อบต.หนองโน คณะผู้บริหาร และ ส.อบต.พบปะประชาชน

คณะรักษาความสงบแห่งชาติร่วมลงพื้นที่ในเวทีประชาคม

พระครูมงคลธรรมสุนทร เจ้าอาวาสวัดหนองโนใต้ เจ้าอาวาสวัดหนองโนใต้และเจ้าคณะตำบลร่วมโครงการฯ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 กล่าวชี้แจงเรื่องงบประมาณตำบลละ 5 ล้าน

ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในแวทีประชาคม

ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาคม

ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาคม

ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาคม

ประชาชนร่วมแสงความคิดเห็นในเวทีประชาคม

ผระชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาคม

ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาคม

ประชาชนร่วมแสงความคิดเห็นในเวทีประชาคม
รายละเอียด :
    

ภาพกิจกรรมโครงการจัดเวทีประชาคม ประจำปี 2559

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559    อ่าน 138 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**