กิจกรรม : ภารกิจประชาชน นายกกิตติศักดิ์ มณีศิริ เพื่อความสุขของชาวตำบลหนองโนรายละเอียด :
    

 "ภารกิจประชาชน นายกกิตติศักดิ์ มณีศิริ เพื่อความสุขของชาวตำบลหนองโน"
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 
- เวลา 09.00 น. นายกิตติศักดิ์ มณีศิริ(นายก อบต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี) ร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ของหมู่ที่ 2 บ้านนาร่อง ที่ขัดข้องไม่สามารถจ่ายน้ำประปาไปยังบ้านเรือนของประชาชนได้ มีแนวทางแก้ไขคือส่งรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายทุกบ้านเรือนที่มีปัญหาเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น เร่งตรวจสอบท่อเมนหลักของการส่งน้ำประปาที่แตกหักทุกจุดหาสาเหตุให้เจอ พร้อมลงพื้นที่ตรวจท่อเมนการจ่ายน้ำประปาของหมู่ที่ 4 บ้านใหม่ และเร่งแก้ไขระบบน้ำประปาให้ใช้งานได้เป็นปกติ
- เวลา 09.30 น. ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3314 บริเวณหมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วง ตามนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากสภา อบต.หนองโน เนื่องจากปัจจุบันเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3314 ระบบไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้ใช้ทางมีความปลอดภัยด้านการจราจร ดังนั้น อบต.หนองโน เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเลียบถนน 3314 บริเวณหมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลหนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
- เวลา 10.30 น. ร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยวนของโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล ร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ โดยมีกิจกรรมสอนทำบายศรีจากคณะครูนักเรียนโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล โดยสอนให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ได้ฝึกหัด นายกิตติศักดิ์ มณีศิริ(นายก อบต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี) ในตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ พร้อมนางสาวพิมพ์พิชชา แก้วสีหมอก(ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้) รับมอบหนังสือแบบฝึกหัดวัฒนธรรมไทยวนการเขียนตัวอักษรยวน จากคณะครูนักเรียนโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล เพื่อให้เป็นความรู้ให้กับนักเรียน และรักษาวัฒนธรรมไทยวนให้คงอยู่ยืนยาวตลอดไป
- เวลา 11.00 น. ตรวจพื้นที่ถนนสายเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโคกกระต่าย จากโครงการก่อสร้างถนนทางเข้าหมู่บ้าน จากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จากการได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในการถมดินลูกรังในไหลทางถนนไม่เรียบร้อย เนื่องจากโดนตัดงบประมาณส่วนการถมไหลทางโดยดินลูกรังออกไป พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขและประสานงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป รายงานจากที่ทำการ อบต.หนองโน หมู่ที่ 6 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี... (ข่าว/ภาพ : ประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี) สงวนลิขสิทธิ์ ทั้งภาพ เสียงและข้อความดังกล่าวเพื่อธุรกิจการค้า โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของเพจ มิฉะนั้นจะดำเนินการตามกฏหมายขั้นสูงสุด

 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559    อ่าน 312 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**