ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/กำหนดการ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
   
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กำหนดการ

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

เวลา  15.30  น.  -ประชาชนตั้งขบวนแห่กระทงพร้อมกันบริเวณศาลาเขียว หมู่ที่ 7

เวลา  16.00  น.  -เคลื่อนขบวนแห่กระทงไปยังบริเวณองค์การบริหารส่วน-

                      ตำบลหนองโน

เวลา  17.00  น.  -พิธีเปิดโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

                    โดยนายกิตติศักดิ์  มณีศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

เวลา  17.30  น.  -การประกวดกระทงใหญ่ประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์

                    (มอบรางวัล)

                      -การประกวดหนูน้อยนพมาศ

                      -ประกาศผลการประกวดกระทงใหญ่ประเภทสวยงามและ

                       ความคิดสร้างสรรค์ (มอบรางวัล)

                      -ประกาศผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ (มอบรางวัล)

                      -การแสดงดนตรี

                      -เสร็จพิธี

***************************************************

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558