ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประกาศ อบต.หนองโน เรื่องการกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรต่อเดือน
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 ธันวาคม 2559