ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเลื่อนกำหนดเวลาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2558
   
 
   

อบต.หนองโน  เลื่อนกำหนดระยะเวลาชำระภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี พ.ศ. 2558  ตามประกาศจังหวัดสระบุรี  รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฎตามสำเนาประะกาศแนบท้าย

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2558