ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่ เดือนยี่ที่หนองโน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558
   
 
   

        อบต.หนองโน  กำหนดจัดงานประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่เดือนยี่ที่หนองโน  ครั้งที่  13

ประจำปี 2558

ระหว่างวันที่  3 - 5  มกราคม  พ.ศ. 2558         

         ณ  ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน  ตำบลหนองโน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2557