ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงท่อเมนประปา บริเวณเลียบคลองชลประทาน คลอง 1 ขวา คลองเพรียว หมู่ที่ 2
   
 
   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงท่อเมนประปา บริเวณเลียบคลองชลประทาน คลอง 1 ขวา คลองเพรียว หมู่ที่ 2    ตำบลหนองโน  อำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี

……………………………………………………………………… 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 กรกฏาคม 2558