ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา
   
 
   

 รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

1.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-5/6ว

2.  ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3-5/6ว

3.  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ 3-5/6ว

4.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2-4/5

5.  ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ 2-4/5

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 27 มกราคม. 2558